Hårlev

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve X

Reg.nr. 05320/2003

Katalognr. 27Dato 11.04.2009

By Hårlev

Dommer: Palle Bergsøe
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesafdækning

2

9,5

19

Ekstra hånd tegn ellers ok


2 Sit i gruppe

3

0

0

Lægger sig med det samme


3 Fri ved fod

2

5

10

Hænger meget i gang og langsom gang flagre lidt i følge løb mange ekstra plads komm. og et par små skævpl.


4 Stillingsskift

3

0

0

Indtager ingen pos.


5 Apportering

3

6

13

Hænger meget i følge ud til kegle, f. venter  på h. mange ekstra plads komm.


6 Springapportering

2

5

10

Tager kun tilbagespring


7 Stå, sit, dæk

2

0

0

h. er ikke nået op til f. ved afgivelse af komm. pos. mistes. pluds de 2 andre


8 Indkald med stå

3

8,5

25,5

Tripper noget ved stå ellers ok


9 Fremsending

4

0

0

Når ikke felt på tilladte komm.


10 Næseprøve-søg

3

0

0

Tager desværre den forkerte


11 Helhedsindtryk

1

6

6

Det var ikke dette pars dag


Opnået i alt

88,5Sorø den 6. december 2008

Det nul i apportering - det var altså ikke min skyld - hvad med at give den sædvanlige kommando !!!!!

Det nul i apportering - det var altså ikke min skyld - hvad med at give den sædvanlige kommando !!!!!

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve X

Reg.nr. 15320/2004

Katalognr. 43Dato 6/12-2008

By Sorø

Dommer: Palle Bergsø
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesafdækning

2

0

0

h. da står da f. går


2 Sit i gruppe

3

10

30

ok


3 Fri ved fod

2

6,5

13

Hænger meget i følget i alle gangarter, flagrer i en dal vend. Og nl.ogle små sk. p


4 Stillingsskift

3

6

18

3 eks. kom.er, mister en pos. og en del kropskom. ved plads.


5 Apportering af udlagte genstande

3

0

0

h. tager ikke app. på det till. antal kom.


6 Springapportering

2

8,5

17

Kraftig kropsko. Samt skv. pl.


7 Stå, sit, dæk

2

0

0

h. indtager ingen pos.


8 Indkald med stå

3

0

0

h. står ikke indenfor det tilladte antal kropslængder


9 Fremsending

4

9,5

38

Pl. Iidt for langt fremme


10 Næseprøve-søg

3

9,5

28,5

Skv. pl. Ellers fint


11 Helhedsindtryk

1

6,5

6,5

f. støtter sin h. godt. H. arb. noget ukonc. på dagen, mangler kontakt mellem f. og h.


Opnået i alt

151LP 3 Mørkøv

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve X

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 0024Dato 18.10.2008

By Mørkøv

Dommer: Hans Ove Pedersen
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesafdækning

2

10

20

ok


2 Sit i gruppe

3

0

0

h. lægger sig efter 7 sekunder


3 Fri ved fod

2

7

14

h. hænger en del i starten hvorfor ex. kom. og klap, derefter pænt følge, skæv plads.


4 Stillingsskift

3

8,5

25,5

Ex. kom. i 3. Position og h. bevæger sig frem et par gange


5 Apportering af udlagte genstande

3

8,5

25,5

Et par ex. kom., ekstra apport kom, ellers OK


6 Springapportering

2

7

14

h. går vel tidligt og smider apport ved førers side


7 Stå, sit, dæk

2

7

14

Håndtegn i 1. position, 2. position mistes, fører tøver ved 3. pos.


8 Indkald med stå

3

8,5

25,5

Noget langsom opstandsning ellers pænt


9 Fremsending

4

0

0

h. kommer desværre ikke frem ved det tilladte antal kom.


10 Næseprøve-søg

3

8,5

25,5

Apporten tygges og skæv plads


11 Helhedsindtryk

1

8,5

8,5

Opmærksomt samarbejde, støt arbejdende h. i denne klasse, der dog mangler den allersidste sikkerhed. Harmonisk og glad førerarbejde, der støtter h. godt


Opnået i alt

172,5Hunden har ved ovennævnte prøve erhvervet  0 præmie

Klasse III (max. 280 point)
230 point og derover 1. præmie
205-229,5 point         2. præmie
180-204,5 point         3. præmie


Men der er vist lang vej endnu 😮

LP3 Holmegaard

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve X

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 13Dato 05-10-2008

By Holmegaard

Dommer: Hans Ove Pedersen
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesafdækning

2

0

0

H går straks


2 Sit i gruppe

3

0

0

H går straks


3 Fri ved fod

2

6,5

13

H hænger nogle gange, ekstra komm og et par skæv plads


4 Stillingsskift

3

6

18

Ekstra komm for at få H med. Ekstra komm ved 2. pos. og ekstra kommandoer v. afslutning.


5 Apportering af udlagte genstande

3

0

0

H når desværre ikke frem inden for det tilladte antal komm.


6 Springapportering

2

5

10

H springer ikke frem og animeringer for at få H tilbage.


7 Stå, sit, dæk

2

0

0

2. og 3. pos. mistes.


8 Indkald med stå

3

8,5

25,5

H indtar sit, pæn opstandsning


9 Fremsending

4

0

0

H reagerer ikke inden for det tilladte antal komm.


10 Næseprøve-søg

3

8,5

25,5

H tygger noget, ekstra komm.


11 Helhedsindtryk

1

7

7

Pænt samarbejde, H kunne arbejde med mere iver, trods vejret præcist F arb. med fin appel der støtter H godt


Opnået i alt

99Sund træthed efter udført arbejde !

Sund træthed efter udført arbejde !

LP3 Viby Sj.

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve X

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 17Dato 28/9 2008

By Viby Sj

Dommer: M. Jensen
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesafdækning

2


0

Hund går med det samme


2 Sit i gruppe

3


0

Hund forlader pos efter 13 sek


3 Fri ved fod

2

6

12

Mange ekstra komm. Samt klap i hænderne for at motivere hunden som hænger i alle gangarter. Et par skæv plads


4 Stillingsskift

3

25½

Et par ekstra komm i 1 pos og en enkelt i sidste pos.


5 Apportering

3


0

Der bruges desværre for mange komm


6 Springapportering

2

19

En lille skæv plads ellers fint


7 Stå, sit, dæk

2


0

Mister de 2 første pos. og giver hunden meget hjælp i den sidste. Fø skal huske at gå naturligt.


8 Indkald med stå

3


0

Hund stopper desværre ikke


9 Fremsending

4


0

Desværre bruges der for mange komm. Hunden virker en smule trykket.


10 Næseprøve-søg

3

9

27

En lille ekstra komm og skæv plads ellers fint


11 Helhedsindtryk

1

Flot støttende fø.arb. idet hund ind imellem bliver lidt utryk og usikker i denne svære klasse. Arb. bare videre med det godt humør du viser i dag, så skal det nok komme. Bare klø på.


Opnået i alt

90Dommer Lis Steen Hansen overrækker dagens resultat

Dommer Lis Steen Hansen overrækker dagens resultat

Lyngby Stadion 28. juni 2008

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve x

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 15Dato 28-6-2008

By Lyngby Station

Dommer: Lis Steen Hansen
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesdæk

2

10

10

ok


2 Fri ved fod

2

7,5

15

Et par ex. komm. En smule flagren. 2 skæve pl.


3 Frem og tilbage spring

2

9

18

Kropstegn v/start + skæv plads


4 Apportering

3

9

27

Kropstegn + skæv plads


5 Stå og sit

2

10

20

Fint


6 Fremsending

3

10

30

Fint


7 Stillingsskift

3

9

27

Ved hjælp af 2 ex. komm. udføres samtlige skift


8 Indkald fra dæk

2

10

20

Pænt


9 Næseprøve-søg

2

9,5

19

Skæv afsl.


10 Helhedsindtryk

1

9,5

9,5

Et meget velfungerende par. Kun lidt afpudsning kan forbedre øvelserne


11


Opnået i alt

195,5 NB !!!

 Det kan vise sig at være en fordel med en hjemmeside. Har opdaget
 at fællesdæk pointmæssig alene er angivet med 10 !!!
 Burde have været 20.

Klasse II (max. 220 point)
180 point og derover        1. pr.
160-179,5 point                2. pr.
140-159,5 point                3. pr.

3. vinder LP2 Køge 25. maj 2008

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve X

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 23Dato 25. maj 08

By Køge

Dommer: Hans Ove Pedersen
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesdæk

2

9

18

Ex. Kommando ellers fint


2 Fri ved fod

2

6

12

h. hænger et par gange og et par flagrende hvorefter lyd, fl. Skæv plads og en ex. kommando


3 Frem og tilbage spring

2

9

18

Kropssprog og skæv plads ellers fint


4 Apportering

3

9

27

h. tygger en anelse, skæv plads


5 Stå og sit

2

7

14

Ext. Kommando idet h. hænger . ext. Kommando ved 2. pos. Hund vil næppe gå det sidste stykke


6 Fremsending

3

9

27

Skæv plads ellers fint


7 Stillingsskift

3

8

24

Ext. kom. ved I.ste og 2. pos. et par ext. kom. ved afslutning med håndtegn.


8 Indkald fra dæk

2

8,5

17

Snak ved afslutning ellers fint


9 Næseprøve-søg

2

8,5

17

App. tygges og skæv plads


10 Helhedsindtryk

1

8,5

8,5

Opmærksomt samarb. arjedsivrig h. der på dagen mangler den sidste præcision  meget fint appellerende f. arb. der støtter h. godt


11


Opnået i alt

182,5Klasse II (max. 220 point)
180 point og derover        1. pr.
160-179,5 point                2. pr.
140-159,5 point                3. pr.

Lydighedsprøve Næstved 01.03.2008

Race Polski Owczarek Nizinny

Han            Tæve        X

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 0008Dato 01.03.2008

By Næstved

Dommer: Pedersen, Hans Ove
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesdæk

2

10

20

ok


2 Fri ved fod

2

7

14

Et par eks komm og h hænger et par gange. Nogen skæv plads


3 Frem og tilbage spring

2

8,5

17

Eks. Komm og armtegn i det h væger sig


4 Apportering

3

9

27

Noget skæv plads ellers ok


5 Stå og sit

2

9,5

19

H hænger en gang ellers fint


6 Fremsending

3

0

0

H ligger sig desværre inden den når ud i feltet


7 Stillingsskift

3

9,5

28,5

1 eks kommando


8 Indkald fra dæk

2

9,5

19

Skæv plads ellers fint


9 Næseprøve-søg

2

8,5

17

H tygger lidt eks komm og skæv plads


10 Helhedsindtryk

1

9

9

Pæn opmærksom samarb. h der mangler den sidste sikkerhed, fint f arbejde støtter h godt


11


Opnået i alt

170,5 Klasse II (max. 220 point)
180 point og derover        1. pr.
160-179,5 point                2. pr.
140-159,5 point                3. pr.

Lydighedsprøve II - Sorø 09.02.2008

Race Polski  Owczarek Nizinny

Han            Tæve x

Reg.nr. 05320/2004

Katalognr. 24Dato 9/2 2008

By Sorø

Dommer: Palle Bergsøe
Øvelse

Koeff.

Opnået

I alt

Dommerkommentarer:


1 Fællesdæk

2

10

20

Ok


2 Fri ved fod

2

8

16

Lidt ustabilt følge ind imellem i begge gangarter nogle små skv. pl. ellers ok


3 Frem og tilbage spring

2

8

16

Et par kraftige kropskom. samtidig med springkom.


4 Apportering

3

0

0

Knaldapp. og stor skv. pl.


5 Stå og sit

2

9,5

19

Skv. pl., ellers fint


6 Fremsending

3

5

15

h. dækker bag 20 m linjen udenfor feltet


7 Stillingsskift

3

9,5

28,5

Kropskom. ved pl. ellers ok


8 Indkald fra dæk

2

10

20

ok


9 Næseprøve-søg

2

9

18

h. tygger lidt, men ellers fint


10 Helhedsindtryk

1

9

9

Dejligt samarb. par hvor der endnu mangler noget sikkerhed på h.


11


Opnået i alt

161,5 Klasse II (max. 220 point)
180 point og derover        1. pr.
160-179,5 point                2. pr.
140-159,5 point                3. pr.

Min lydighedshistorie

Jeg fik jo ikke lov at gå i hvalpeklasse - der var ingen der havde en plads til lille mig😠

16.05.2004 Kursusafslutning i Greve med begynderprøve og 145,5 point, hvor jeg fik min begyndernål.

12.06.2004 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 1 - her bestod jeg ikke 🤨 da jeg fik 117 point samt 2 x 0.

30.10.2004 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 1 en 3. præmie med 133,5 point.

28.11.2004 juleudstilling i Klubben for Hyrde- Kvæg-og Gårdhunde i Herlufmagle i unghundeklassen, hvor jeg fik et rødt bånd samt et ½ lilla bånd.

EFTER DETTE KOM MIN MOR TIL AT "HÆNGE" PÅ MIG

01.05.2005 Ballerup Åben Klasse, hvor jeg fik en masse bånd samt certifikat og et res. CACIB.

29.05.2005 Kursusafslutning i Greve i Klasse 1 med 95 point - dommeren var min træner fra Gundsølille - og jeg var ude af banen op til flere gange 🤒🤒

04.06.2005 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 1 - hvor jeg lige klarede det med 121,5 point.

12.06.2005 Hillerød Åben Klasse, hvor jeg fik et blåt bånd.

18.09.2005 Brøndby Åben Klasse, hvor jeg fik et rødt og et grønt bånd.

27.11.2005 Kursusafslutning i Greve i Klasse 1 en 1. præmie med 156 point, og så var Klasse 1-nålen i hus

12.02.2006 Officiel LP1 i Stestrup en 3. præmie med 134 point og 0 i fællesdæk.🤨

07.05.2006 Officiel LP1 i Hillerød en 3. præmie med 134 point.

21.05.2006 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 1 en 2. præmie med 136,5 point.

21.05.2006 Kursusafslutning i Greve i klasse 1 en 3. præmie med 134,5 point.

(Ja, det er rigtigt nok, 2 kursusafslutninger på samme dag)

24.06.2006 Officiel LP1 OES-Klubben i Lyngby, hvor jeg fik en 2. præmie med 146 point.

29.07.2006 Officiel LP1 i Brøndby under hedebølgen en 0 præmie med 109 point 😠.

30.07.2006 Officiel LP1 i Brøndby - hedebølgen fortsatte - stadig en 0 præmie med 111 point.

Så kan de lære det - pelshunde arbejde ikke i varmen !!!!

12.08.2006 Officiel LP1 i Køge en 3. præmie med 134 point og "hund rejser sig og går inden start" - igen 0 i fællesdæk

10.09.2006 Officiel LP1 i DSS Landskonkurrence  i Gundsølille en 2. præmie med 141,5 point - 0 i fællesdæk.

16.09.2006 Officiel LP1 i Ølstykke en 2. præmie med 148,5 point og 0 i "det sædvanlige"

04.11.2006 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 2 en 0 præmie med 116 point.

26.11.2006 Kursusafslutning i Greve i Klasse 2 en 3.præmie med 144 point samt min Klasse 2-nål.🙂

11.02.2007 Officiel LP1 i Stestrup en 1. præmie med 163 point.

03.03.2007 Officiel LP1 i Næstved en 1. præmie med 161,5 point og 2. vinder på dagen.😀

06.05.2007 Officiel LP1 i Ølstykke en 3. præmie med 123,5 point og "hunden tisser i ringen" 1 x 0.

20.05.2007 Kursusafslutning i Greve i Klasse 2 en 3. præmie med 142,5 point.

09.06.2007 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 2. Efter 3 x 0 "opgiver F." 😠😠 Det var varmt.

30.06.2007 Officiel LP1 i Lyngby i OES-Klubben en 1. præmie med 158 point.😉

25.08.2007 Officiel LP1 i Borrevejle en 2. præmie med 149,5 point og 1 x 0. Ja, gæt selv !!!

16.09.2007 Officiel LP1 i Brøndby en 1. præmie med 170,5 point og 1. vinder.🙃

30.09.2007 Officiel LP1 i Vordingborg en 1. præmie med 174,5 point og 1. vinder 🙃🙃

14.10.2007 Officiel LP2 i Måløv en 1. præmie med 181,5 point til trods for 1 x 0 i fællesdæk🙃🙃🙃

03.11.2007 Kursusafslutning i Gundsølille i Klasse 2 en 2. præmie med 176,5 point.

25.11.2007 Kursusafslutning i Greve i Klasse 2 en 2. præmie med 172,5 point.

08.12.2007 Officiel LP2 i Sorø en 3. præmie med 141,5 og 2 x 0.

09.02.2008 Officiel LP2 i Sorø en 2. præmie med 161,5 point.

01.03.2008 Officiel LP2 i Næstved en 2. præmie med 170,5 point og 4. vinder på dagen.

25.05.2008 Officiel LP2 i Køge en 1. præmie med 182,5 point og 3. vindeer på dagen.

01.06.2008 Uofficiel LP3 i Greve, hvor vi fik 163,5 point samt 3 stk. 0

28.06.2008 Officiel LP2 i Lygnby Stadion en 1. præmie med 195,5 point, som dog er 10 point højere grundet en skrive-/sammentællingsfejl, derfor 205,5😘