19-06-2021

Hedebølge

Lige i øjeblikket har jeg det godt nok med varme - ja, endda så meget at jeg overvejer en klipning!
Da min "trimmer" jo også er overfølsom overfor græspollen, så kunne det måske være en idé!